CENTRO PLURILINGÜE

Luns 23, 18:30h, obradoiro para nais/pais: Organización do estudo na casa.

 

Saidas e charlas pedagóxicas, Xaneiro:

12- 3º,4º ESO charla sobre recursos dispoñíbles na cidade.

13,20,27- 2ºESO Coeducación e prevención de conducta sexuais de risco.

13- 3º,4º EP Museo do Mar.

16- 5º,6º EP, A cara femenina da Música.

18- Toda ESO, Charla, Separamos ben reciclamos mellor.

25- 1º ESO, Biblioteca Juan Compañel.

26- 2ºESO, Biblioteca Juan Compañel.

 

DESCARGA AQUÍ O CALENDARIO ESCOLAR COMPLETO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    © Escolas Nieto 2017